Usuwanie opakowań

 

Urządzenie Turbo Separator jest przeznaczone do usuwania opakowań z produktów spożywczych. Odpakowane substancje organiczne mogą posłużyć do wytwarzania energii, jako pasza dla zwierząt, do kompostowania lub zostać poddane utylizacji.

Urządzenie Turbo-Separator do usuwania opakowań pozwala na odseparowywanie odpadów żywnościowych pochodzących z hoteli i punktów gastronomicznych oraz gospodarstw domowych.

Turbo Separator spełnia jednocześnie rolę urządzenia do otwierania konserw, oddzielającego butelki polimerowe, usuwającego opakowania z odpadów spożywczych z supermarketów, oddzielającego opakowania miękkie, a ponadto jest w stanie oddzielić gips z płyt kartonowo-gipsowych.

Duża liczba separatorów opakowań Turbo Separator jest wykorzystywana przy usuwaniu opakowań z odpadów spożywczych poddawanych fermentacji beztlenowej, a także do oddzielania frakcji organicznej z odpadów kuchennych przeznaczonych na pasze dla zwierząt.

Systemy do usuwania opakowań Turbo Separator są wykorzystywane w wielu różnych branżach, w tym przez supermarkety, podmioty wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych i utylizujące odpady, producentów pasz dla zwierząt, podmioty zajmujące się bezpiecznym unieszkodliwianiem odpadów, producentów biopaliw, kompostu, etanolu oraz firmy zajmujące się recyklingiem płyt kartonowo-gipsowych.

Atritor Limited od ponad 90 lat projektuje i dostarcza instalacje technologiczne oraz systemy powiązane z nimi.

 

Turbo Separator

TS3096-Turbo-Separator-with-Caterpiller-In-Feed-ConveyorOśrodek doświadczalny firmy Atritor w Coventry jest wyposażony w system do usuwania opakowań Turbo Separator model TS2096, na którym można przeprowadzać próby z produktami klienta.

Usuwanie opakowań z odpadów z supermarketów

Test Caption
Opakowane odpady żywnościowe pochodzące z supermarketów, po odseparowaniu opakowań, uwalniają swoje zawartości, które po procesie fermentacji mogą być użyte jako surowiec do produkcji gazu, który jest następnie użyty jako paliwo do produkcji energii elektrycznej lub po procesie kompostowania do użyźnienia gleby, lub także może być wykorzystany jako karma dla zwierząt jeśli nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego. Oddzielone opakowania mogą być albo poddane recyklingowi albo użyte jako paliwo stałe (RDF).

Odpadów kuchennyche

SoftPackagingFrontOne
Odpady spożywcze z kuchni, hoteli i restauracji stanowią cenne źródło frakcji organicznych dla zakładów przeprowadzających fermentację beztlenową.

konserwy

Test Caption
Materiały pakowane w puszki, po odseparowaniu uwalniają metale do recyklingu, oraz zawartości nadające się do produkcji energii zielonej, karmy dla zwierząt lub kompostowania.

Opakowania miękkie

Test Caption
Wiele produktów pakowanych jest w opakowania miękkie. Turbo Separator jest szybką oraz skuteczną metodą odseparowania zawartości od opakowania, oddzielając surowce organiczne które moga być wykorzystane na karmę dla zwierząt, produkcję zielonej energii lub w procesie kompostowania.

Odpady z płatków śniadaniowych

Test CaptionOdpady z płatków śniadaniowych stanowią bogate źródło odżywczej i niedrogiej paszy dla zwierząt. Trudność polega jednak na oddzieleniu płatków od opakowań. Rozdrabnianie i miażdżenie nie było wydajną metodą, ponieważ powodowało zanieczyszczanie odzyskiwanej masy resztkami opakowań. W oddzielonych opakowaniach pozostawała natomiast znaczna część płatków.

Butelki z tworzyw sztucznych

Test CaptionOddzielenie płynów od plastikowych opakowań metodą ręczną jest powolne i zabiera dużo czasu. Rozdrabnianie lub rozgniatanie nie jest skutecznym rozwiązaniem, powoduje zanieczyszczenia odzyskanych płynów.

Oddzielanie saszetek i torebek

Test CaptionRęczne usuwanie opakowań z produktów znajdujących się w saszetkach i torebkach jest powolne, czasochłonne i kosztowne. Rozdrabnianie i miażdżenie nie są skutecznymi rozwiązaniami, ponieważ powodują zanieczyszczanie odzyskiwanych płynów. Powodowało to konieczność dodatkowego przesiewania uzyskanego produktu przed przekazaniem go do kolejnych procesów

Odzyskiwanie gipsu do recyklingu

Test CaptionW wyniku zmian regulacji i wzrostu kosztów składowania odpadów na składowiskach, wytwórcy gipsu szukają alternatywnych metod zagospodarowania około 50 000 000 m² odpadów z płyt kartonowo-gipsowych, które powstają co roku.

proszę kliknąć tutaj aby pobrać filmy.